EXPAN Standard for VVS, El mv.

For at gøre projektering med EXPAN Elementer lettere, har vi udarbejdet en række standarder på områder, hvor det er vores erfaring, at flertallet af vore kunder vælger den samme løsning. Standarderne indarbejdes i projekterne allerede fra starten. Er de ikke det, kan de ganske enkelt vælges som “EXPAN Standard” i forbindelse med ordreafgivelse.

    Der findes EXPAN Standard på følgende områder:

    Afvigelser fra EXPAN Standard skal aftales særskilt inden projekteringsstart.

    Under de enkelte standarder er beskrevet, hvilke projektoplysninger, der skal foreligge, inden elementprojekteringen pågegyndes.